Žádost o starobní důchod – postup

Co je třeba udělat před návštěvou ČSSZ

Ještě před tím, než budete podávat vlastní žádost o důchod je vhodné si od ČSSZ vyžádat Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Správa sociálního zabezpečení je povinna vám jej zaslat na základě vaší písemné žádosti. Formulář žádosti naleznete zde. V IOLDP jsou uvedeny všechny skutečnosti vztahující se k vašemu důchodovému pojištění, které ČSSZ eviduje. Pokud zjistíte, že některé údaje chybí (např. záznam o zaměstnání, výkonu vojenské služby apod.), bude potřeba je doložit. Údaje, které jsou v IOLDP evidovány, není nutné dokládat.

Dále je třeba si rozmyslet, ke kterému datu chcete do důchodu odejít. Nikde není stanoveno, že ze zaměstnání, popř. do důchodu musíte jít hned, jakmile jsou splněny příslušné podmínky. Dost často to pro vás nemusí být výhodné.

Pro naše klienty provádíme kontrolu údajů jejich evidence u ČSSZ, doporučujeme správné načasování odchodu do důchodu, případně výpočet jeho očekávané výše.

Jak o důchod požádat

Je potřeba se osobně dostavit na pobočku ČSSZ dle místa vašeho trvalého bydliště. (Na centrále ČSSZ Praha, Křížová ulice, kde je klientské centrum, jsou poskytovány jen některé informace; žádosti o důchod se tam nepodávají.) Na žádost o důchod neexistuje formulář, sepíše jí s vámi příslušný pracovník. Nejvhodnější je o důchod zažádat mezi 3. a 4. měsícem přede dnem, od kterého chcete do důchodu odejít. Rozhodnutí se pak vydává nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Řádný starobní důchod může být doplacen až 5 let zpětně, předčasný důchod však bude přiznán nejdříve ode dne podání žádosti.

V případě, že budete chtít zasílat důchod na účet, je nutno též počítat s vyplněním Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu/manžel/manželka, kterou je možno stáhnout zde.

Co dělat, pokud s rozhodnutím o důchodu nesouhlasíte

Pokud nebudete souhlasit s vydaným rozhodnutím o přiznání důchodu (např. proto, že jeho výše je pod hodnotami určenými naším předchozím výpočtem) je možno proti němu podat ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení námitku. Ve stejné lhůtě je též možno vzít svou žádost o důchod zpět.

V případě nepředpokládaně nízkého výpočtu vašeho důchodu, vám důchod zkontrolujeme, případně zpracujeme námitku pro zaslání na ČSSZ. Pro naše předchozí klienty je námitka zpracována zdarma.