Víte, že i ve věku 55+ můžete výši svého důchodu významně ovlivnit?

Spočítáme vám důchod v různých variantách. Pomůžeme omezit negativní vlivy a podpořit to, co důchod zvýší. Případně identifikujeme možnou chybu v jeho výpočtu. Za dobu v důchodu si tak přilepšíte i o desetitisíce.

Optimalizace při odchodu do důchodu Kontrola již přiznaného důchodu
žádné peníze neplatíte předem vše je zcela důvěrné jako podklad postačí jednoduchý dokument

Jak Vám pomůžeme optimalizovat výši důchodu?


 • Navrhneme nejvhodnější načasování odchodu do důchodu. I malé rozdíly v datu odchodu mohou znamenat významnou úsporu.
 • Uvažujete o dřívějším odchodu do důchodu nebo přesluhování? Na míru doporučíme nejoptimálně postup a vyčíslíme možné alternativy.
 • Informujeme vás o vašich zákonných možnostech. Zejména pomůžeme v obtížnějších životních situacích.

Jaké úspory lze dosáhnout?

Zde si vyzkoušejte, jak mohou být důchod a celkově obdržená suma ovlivněny:

Orientační příklad vlivu doby odchodu na důchod

 • Do vašich 75 let dostanete 0
 • Výše důchodu 0
 • Krácení / navýšení (% VZ) 0
 • Předčasný důchod  
 • Řádný termín
  odchodu do důchodu
 • Přesluhování  
Graf přilepšení
Tyto příklady jsou ilustrativní. Vždy záleží na podmínkách konkrétního důchodu: Jaké byly předchozí výdělky, kolik je „odpracovaných“ let, co lze očekávat v nejbližší době, kdy je dovršen celý rok pojištění, vztah k přelomu kalendářních roků, atd. Optimum je vždy nutné odborně spočítat.

Reference

Pan F. D.

Již pátým rokem přesluhoval a a chtěl provést výpočet důchodu. Byl potěšen, když jsme mu vyčíslili možnost požádat o důchod zpětně. Nejvýhodnější, při době optimalizace do 80 let věku, bylo požádat o důchod k datu 630 dní po řádném důchodovém věku a nechat si jednorázově vyplatit důchod za 3 roky

Výsledek
 • Dostal doplaceno přes 550 000 Kč
 • Celkově získá navíc cca 130 000 Kč oproti odchodu do důchodu na konci přesluhování
Paní M. Ch.

I když měla od ČSSZ přehled dob důchodového pojištění, nebyla si jistá, kolik má vlastně „odpracovaných“ let, s ohledem na pobyt v cizině v době výchovy dětí. Chtěla provést výpočet důchodu v roce 2014.

Výsledek
 • Přesně jsme stanovili dobu pojištění i za období zatím neevidovaná u ČSSZ. Doporučili jsme jak je na ČSSZ doložit.
 • Provedli jsme výpočet důchodu, který přesně odpovídal následně přiznanému důchodu.
Další reference

Z odborného blogu

Důchody: Aktuální změny v zákoně

21. 06. 2017

Zvyšování důchodů a důchodového věku z hlediska financí

Chybně vypočítané důchody – velký skrytý problém

08. 11. 2016

Ukazuje se, že státem přiznávané důchody jsou až příliš často stanoveny chybně. Příjemce důchodu se o tom nemusí nikdy dozvědět.

Hornické důchody – přehled nároků

27. 09. 2016

Shrnutí všech nároků horníků na důchod včetně problematiky výpočtu. Předčasný důchod horníků může být velmi výhodný.

Odchod do důchodu v roce 2017

21. 09. 2016

Výpočet důchodu 2017 lze již nyní provést přesně a porovnat tak výhodnost odchodu před nebo po novém roce.

Nové parametry pro výpočty důchodů 2017 a valorizace

21. 09. 2016

Přichází dobrá zpráva pro současné i budoucí důchodce

Předdůchody – neprávem opomíjené možnosti

12. 08. 2016

Jak se efektivně a s výhodami dostat ke svým naspořeným penězům

Další články z blogu