Víte, že i ve věku 55+ můžete výši svého důchodu významně ovlivnit?

Spočítáme vám důchod v různých variantách. Pomůžeme omezit negativní vlivy a podpořit to, co důchod zvýší. Případně identifikujeme možnou chybu v jeho výpočtu. Za dobu v důchodu si tak přilepšíte i o desetitisíce. Řešíme též speciální případy, jako jsou hornické důchody nebo důchody se zahraničním prvkem.

Optimalizace při odchodu do důchodu Kontrola již přiznaného důchodu
žádné peníze neplatíte předem vše je zcela důvěrné jako podklad postačí jednoduchý dokument

Jak Vám pomůžeme optimalizovat výši důchodu?


 • Navrhneme nejvhodnější načasování odchodu do důchodu. I malé rozdíly v datu odchodu mohou znamenat významnou úsporu.
 • Uvažujete o dřívějším odchodu do důchodu nebo přesluhování? Na míru doporučíme nejoptimálně postup a vyčíslíme možné alternativy.
 • Informujeme vás o vašich zákonných možnostech. Zejména pomůžeme v obtížnějších životních situacích.

Jaké úspory lze dosáhnout?

Zde si vyzkoušejte, jak mohou být důchod a celkově obdržená suma ovlivněny:

Orientační příklad vlivu doby odchodu na důchod

 • Do vašich 75 let dostanete 0
 • Výše důchodu 0
 • Krácení / navýšení (% VZ) 0
 • Předčasný důchod  
 • Řádný termín
  odchodu do důchodu
 • Přesluhování  
Graf přilepšení
Tyto příklady jsou ilustrativní. Vždy záleží na podmínkách konkrétního důchodu: Jaké byly předchozí výdělky, kolik je „odpracovaných“ let, co lze očekávat v nejbližší době, kdy je dovršen celý rok pojištění, vztah k přelomu kalendářních roků, atd. Optimum je vždy nutné odborně spočítat.

Reference

Pan F. D.

Již pátým rokem přesluhoval a a chtěl provést výpočet důchodu. Byl potěšen, když jsme mu vyčíslili možnost požádat o důchod zpětně. Nejvýhodnější, při době optimalizace do 80 let věku, bylo požádat o důchod k datu 630 dní po řádném důchodovém věku a nechat si jednorázově vyplatit důchod za 3 roky

Výsledek
 • Dostal doplaceno přes 550 000 Kč
 • Celkově získá navíc cca 130 000 Kč oproti odchodu do důchodu na konci přesluhování
Paní M. Ch.

I když měla od ČSSZ přehled dob důchodového pojištění, nebyla si jistá, kolik má vlastně „odpracovaných“ let, s ohledem na pobyt v cizině v době výchovy dětí. Chtěla provést výpočet důchodu v roce 2014.

Výsledek
 • Přesně jsme stanovili dobu pojištění i za období zatím neevidovaná u ČSSZ. Doporučili jsme jak je na ČSSZ doložit.
 • Provedli jsme výpočet důchodu, který přesně odpovídal následně přiznanému důchodu.
Další reference

Z odborného blogu

Důchody: Aktuální změny v zákoně

21. 06. 2017

Zvyšování důchodů a důchodového věku z hlediska financí

Chybně vypočítané důchody – velký skrytý problém

08. 11. 2016

Ukazuje se, že státem přiznávané důchody jsou až příliš často stanoveny chybně. Příjemce důchodu se o tom nemusí nikdy dozvědět.

Hornické důchody – přehled nároků

27. 09. 2016

Shrnutí všech nároků horníků na důchod včetně problematiky výpočtu. Předčasný důchod horníků může být velmi výhodný.

Odchod do důchodu v roce 2017

21. 09. 2016

Výpočet důchodu 2017 lze již nyní provést přesně a porovnat tak výhodnost odchodu před nebo po novém roce.

Nové parametry pro výpočty důchodů 2017 a valorizace

21. 09. 2016

Přichází dobrá zpráva pro současné i budoucí důchodce

Předdůchody – neprávem opomíjené možnosti

12. 08. 2016

Jak se efektivně a s výhodami dostat ke svým naspořeným penězům

Další články z blogu