Důchod ovlivňuje doba pojištění a výdělky

I když u veřejnosti je většinou výdělkům přikládána větší váha, než odpracované době, ve skutečnosti to často bývá naopak. Vždy ale platí, že vyšší výdělky znamenají o něco vyšší důchod. Samotný výpočet je dosti komplikovaný.

Pro individuální výpočty budoucích popř. současných důchodů našich klientů máme přesně vypracované a ověřené algoritmy striktně odpovídající zákonu. Počítáme vyměřovací základ, výpočtový základ, správnou dobu pojištění i procentní výměru.

Jaké výdělky se počítají do důchodu

Do důchodu se počítají všechny výdělky, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění, za období od roku 1986 do konce roku předcházejícího odchodu do důchodu (rozhodné období). Výdělky dosažené před rokem 1986 a v roce odchodu do důchodu tak na výši důchodu nemají žádný vliv.

Vyměřovací základ

Vyměřovací základ je v podstatě současnou průměrnou hodnotou všech vašich minulých měsíčních výdělků. Ty jsou přepočteny podle inflace (přesněji růstu průměrné mzdy v ČR) tak, aby výše výdělků získaných i před desítkami let byla srovnatelná s výdělky v době odchodu do důchodu. Vyměřovací základ také zohledňuje (nezapočítává) tzv. vyloučené doby (např. období nemoci).

Výpočtový základ

Výpočtový základ je vyměřovací základ zmenšený tzv. redukcí. Redukce snižuje vyměřovací základ u vyšších výdělků (již od cca 15 000 Kč hrubého měsíčně) a vnáší do systému prvek solidarity (vyšší výdělky jsou redukovány více než ty nižší). To způsobuje, že prakticky u všech výdělků (kromě těch nejnižších), každých 1 000 Kč celoživotně vyšších výdělků přispěje do výpočtového základu zvýšením jen o 260 Kč a do samotného důchodu pak o cca 150 Kč. Výdělky nad hranicí přibližně  140 000 Kč měsíčně se pak do důchodu nezapočítávají vůbec.

Procentní výměra důchodu

Váš výpočtový základ je východiskem pro stanovení procentní výměry důchodu podle doby pojištění. Za každý rok doby pojištění dosažené před vznikem nároku na důchod se procentní výměra zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu. Např. při době pojištění 40 let je procentní výměra důchodu 60 % vašeho výpočtového základu. Procentní část důchodu ještě ovlivňují doby tzv. přesluhování nebo odchodu do předčasného důchodu.