Optimalizace důchodu

Pokud jste v předdůchodovém věku, provedeme vám výpočet důchodu ve více variantách a navrhneme kdy a za jakých podmínek je pro vás odchod do důchodu nejvýhodnější. Poradíme vám mj. v případě, že uvažujete o odchodu do předčasného důchodu či předdůchodu, přesluhování, chcete optimalizovat své odvody OSVČ, jste ve složitější životní situaci, popř. řešíte hornický důchod nebo jste pracovali v zahraničí.


Většina lidí se mylně domnívá, že jejich parametry důchodu jsou pevně dané pracovní historií. Tak tomu ale není – výši důchodu nezanedbatelně ovlivňuje vaše jednání v předdůchodovém věku. Při špatném postupu se můžete celkově připravit o několik desítek až stovek tisíc Kč z důchodového systému.


Modelové příklady optimalizace


Naše služba

Provedeme výpočty důchodu a na míru pro vás navrhneme optimální jednání před odchodem do důchodu dle vaší pracovní historie a osobních představ o důchodu. Vyčíslíme celkové finanční výhody. Výsledky zpracujeme do několikastránkové odborné studie zvané „Zpráva o možnostech důchodu“.

Ve Zprávě naleznete srozumitelně rozpracované varianty, u kterých se za pomoci přehledných tabulek a názorných grafů dozvíte, co a o kolik je pro vás nejlepší. Doporučíme nejvhodnější postup u příslušných orgánů, případně zaměstnavatele.

Máte zájem o tyto služby?
Kontakt Objednávka

Reference

Pan K. N.

Rozhodoval se mezi předčasným důchodem a předdůchodem. Nevěděl kdy a jakou variantu zvolit. Po propočtech jsme doporučili předčasný důchod o 450 dnů. Dřívější i pozdější odchod již nebyl tak výhodný.

Výsledek
 • Získal navíc skoro 15 výplat důchodu
 • Celkově si v určeném období polepší o cca 47 000 Kč
Paní Z. D.

Zaměstnavatel jí nabídl možnost přesluhování, potřebovala spočítat, zda se jí vyplatí několik let nepobírat důchod. Dobu optimalizace si zvolila 18 let. Pro toto období jsme spočítali nejvhodnější délku přesluhování 2 roky a 4 měsíce.

Výsledek
 • I když přišla o 28 výplat důchodu, měla ho potom vyšší o cca 3 100 Kč
 • Za 18 let pak získá navíc oproti odchodu v řádném termínu přes 90 000 Kč
Paní I. R.

Nevěděla kolik má „odpracovaných“ let, když byla dlouhou dobu v domácnosti. Domnívala se, že bude brát nějaký minimální důchod. Zaskočila jí skutečnost, že na důchod nemá nárok. Problém se podařilo zmírnit předpokládaným ochodem do důchodu v pozdějším věku a doplacením doby pojištění.

Výsledek
 • Musela si doplatit rok a půl pojištění, cca 33 000 Kč
 • Do důchodu bude moci odejít v necelých 68 letech
 • Výši důchodu bude mít cca 5 400 Kč
Pan J. M.

Pobíral důchod již 3 roky a domníval se, že mu nebyl správně zohledněn odchod do předčasného důchodu, o který požádal v září 2011. Po přepočtu jsme zjistili špatně stanovený důchod o 286 Kč. Připravili jsme Žádost o přešetření výpočtu důchodu. Na jejím základě byl důchod ze strany ČSSZ upraven i zpětně doplaceny rozdílové částky.

Výsledek
 • Dostal doplaceno přes 10 000 Kč
 • Za průměrnou dobu pobírání důchodu získá navíc cca 60 000 Kč
Paní J. R.

Již v 47 letech musela přejít na částečný úvazek z důvodu péče o nemocnou maminku. Obávala se nízkého důchodu, který chtěla spočítat. Doporučili jsme jí postup, jak vyloučit nízké výdělky z výpočtu jejího vyměřovacího základu. Její důchod pak bude vyšší o 1 160 Kč.

Výsledek
 • Výše důchodu po optimalizaci bude 12 100 Kč oproti původně možným 10 940 Kč
 • Za průměrnou dobu pobírání důchodu si polepší o cca 278 000 Kč
Paní M. Ch.

I když měla od ČSSZ přehled, nebyla si jistá, kolik má vlastně „odpracovaných“ let, s ohledem na pobyt v cizině v době výchovy dětí. Chtěla znát pravděpodobnou výši svého důchodu v roce 2014.

Výsledek
 • Přesně jsme stanovili dobu pojištění i za období zatím neevidovaná u ČSSZ. Doporučili jsme jak je na ČSSZ doložit.
 • Spočítali jsme výši důchodu, která přesně odpovídala následně přiznanému důchodu.
Pan T. L.

Kvůli hypotéce potřeboval co nejpřesněji vědět, jak vysoký bude mít důchod a zda do něj odejít před koncem roku nebo až po Novém roce. Určili jsme dobu pojištění, včetně základní vojenské služby dosud neevidované u ČSSZ. Doporučili jsme odchod do důchodu 50 dnů po Novém roce, kdy dovršil další rok pojištění a využil vyšších výdělků v předchozím roce.

Výsledek
 • Získal důchod o 280 Kč vyšší oproti odchodu před koncem roku s valorizací, jeho výše souhlasila s našimi výpočty
 • Za průměrnou dobu pobírání důchodu si přilepší o cca 67 000 Kč
Pan F. D.

Již pátým rokem přesluhoval a chtěl vědět, jaký bude mít důchod. Byl potěšen, když jsme mu vyčíslili možnost požádat o důchod zpětně. Nejvýhodnější, při době optimalizace do 80 let věku, bylo požádat o důchod k datu 630 dní po řádném důchodovém věku a nechat si jednorázově vyplatit důchod za 3 roky

Výsledek
 • Dostal doplaceno přes 550 000 Kč
 • Celkově získá navíc cca 130 000 Kč oproti odchodu do důchodu na konci přesluhování

Jak postupovat

Jestliže se rozhodnete naše služby využít:

 1. Pokud jej ještě nemáte, požádejte ČSSZ o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). ČSSZ ho bezplatně zasílá obvykle do tří týdnů.
 2. Vyfocený (stačí např. mob. telefonem) nebo naskenovaný IOLDP nám zašlete mailem nebo v rámci objednávky s vašimi představami o odchodu do důchodu. Následně vás budeme kontaktovat a upřesníme vaše potřeby a zaslané údaje.
 3. Obvykle během 14 dnů vám zašleme zpracovanou Zprávu s konkrétními výpočty a doporučeními. Tu standardně zasíláme ve formátu .pdf, samozřejmě je na vše možné použít i klasickou poštu.

Podrobněji o optimalizaci důchodu

Jak pracujeme

Po objednání našich služeb a obdržení IOLDP nebo Přehledu dob důchodového pojištění (e-mailem nebo poštou), dokumenty zkontrolujeme, v komunikaci s vámi upřesníme nejasnosti a vyslechneme vaše představy o důchodu.

Následně:

 • Zanalyujeme dosavadní průběh vašeho důchodového pojištění, odpovídajícím způsobem započteme příslušné doby a vyměřovací základy a vše vyhodnotíme.
 • Provedeme výpočty důchodu, se zohledněním předpokládaného průběhu zbylé doby. Dle vašich požadavků pracujeme s více variantami, které zároveň posuzujeme i z hlediska využití všech vašich zákonných možností.
 • Jednotlivé varianty počítáme s ohledem na co nejlepší výhodnost pro vás. Postupujeme komplexně, zahrnujeme všechny individuální okolnosti vaší situace s ohledem na vaše potřeby, např.:
  • dřívější nebo pozdější ukončení výdělečné činnosti a efektivní využití doby pojištění
  • kratší vs. delší návratnost prostředků z důchodového systému s ohledem na okamžitou nebo rozloženou potřebu peněz
  • výdělečnou činnost vs. volný čas
  • zdravotní omezení nebo možnosti přivýdělků
 • Vyčíslíme finanční výhodnosti, výsledky, včetně doporučení optimálního postupu, zpracujeme do „Zprávy o možnostech důchodu“, kterou vám zašleme.
 • S vašimi daty zacházíme zcela důvěrně. V souladu se zákonem jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Co od nás dostanete

Zprávu o možnostech důchodu vám zašleme buď jako .pdf soubor nebo klasickou poštou. Bude obsahovat:

 • Stručný popis vaší výchozí situace a parametrů použitých pro naše výpočty.
 • Okomentované skutečnosti důležité pro zhodnocení celého případu, vysvětlení použitých pojmů.
 • Rozbory variant vašeho dalšího jednání, výpočty důchodu pro jednotlivé možnosti.
 • Zhodnocení uvažovaných alternativ a doporučení nejvhodnějších postupů před odchodem do důchodu.
 • Vše bude shrnuto do přehledných tabulek, popř. grafů, z kterých vyplyne finanční vhodnost jednotlivých variant. Budou vyčíslena celková přilepšení i ve srovnání s neasistovaným (“nerozmyšleným“) odchodem do penze.
 • Nebudou chybět údaje o spolehlivosti výpočtů důchodu, době návratnosti, apod.
Na jaké otázky vám odpovíme

Zpráva vám, dle vašich požadavků, zodpoví např. tyto otázky:

Jaký je rozdíl naší služby oproti důchodovým kalkulačkám

Neosobní důchodová kalkulačka nikdy nezohlední možné individuální zvláštnosti vašeho důchodového pojištění, neohlídá správnost a integritu zadávaných údajů, zejména doby pojištění, neuváží možné varianty, neodhadne budoucí vývoj, neprovede optimalizaci a nedá informaci o přesnosti a spolehlivosti.

Důchodová kalkulačka též  nespočítá správně váš důchod, pokud jste někdy pobírali nebo pobíráte invalidní důchod, nespočítá tzv. hornický důchod, nespočítá důchod se zahraničním prvkem.

Navíc své citlivé údaje o výdělcích sdělujete neidentifikovaným osobám na internetu.

„Důchodových kalkulaček“ existuje na internetu řada od jednoduchých až po dosti složité.

Jednoduché důchodové kalkulačky:

 • většinou stačí zadat jen odhadnutý příjem a odpracovanou dobu
 • spolehlivost a přesnost výpočtu důchodu je špatná a výsledky jsou jen málo přibližné

Složitější důchodové kalkulačky:

 • vyžadují množství údajů, které často ani neznáte (zápočet krácených a nekrácených náhradních dob, vyloučené doby, vyměřovací základy, odhad příštího ekonomického a právního vývoje, atd.)
 • je třeba poučené zadávání údajů a interpretace výstupů – při špatném zadání následuje špatný výsledek
 • pokud jsou správně použité, je informativní schopnost výpočtu důchodu celkem dobrá, vždy však jen orientační

Pro koho je služba vhodná

Pro všechny, kteří se zodpovědně zajímají o své zabezpečení v pozdějším věku. Výpočty důchodu umíme s rozumnou přesností provést, pokud je vám cca 55 let a více, mladším zájemcům jsme schopni vypracovat odborné odhady.

Naše služby nejčastěji využívají:

Kontakt a objednávka

E-mail s dotazem nám můžete zaslat kdykoliv, je možnost též telefonického kontaktu, popř. sjednat osobní jednání v Praze. Kromě e-mailové nebo osobní domluvy je možno naše služby objednat také on-line prostřednictvím tlačítka Objednávka, samozřejmě lze též zaslat nám vyplněnou objednávku poštou.

Objednávka

Kolik za službu zaplatím

Platí se až poté, co obdržíte naši Zprávu, nic není třeba platit předem. Za výše uvedené služby si účtujeme jednotnou cenu 9 500 Kč. Provádíme též základní výpočty a porovnání důchodů a aktualizace dříve provedených výpočtů při změněných podmínkách za 7 500 Kč. Blíže viz náš ceník.


Prohlédněte si, jak řešíme konkrétní obtížné životní situace Již důchod pobíráte a chcete si ověřit, zda ho máte správně vypočtený?