Přesluhování – souhrn důležitých informací

Nikdo (např. zaměstnavatel) vás nemůže nutit po dosažení důchodového věku odejít do důchodu. Pokud chcete pracovat i poté, co vám vznikl nárok na starobní důchod (tzv. přesluhování nebo „práce na procenta“) a nepobírat důchod, případně pobírat jej jen z poloviny, zvýší se vám procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 případně 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tedy jako za celý rok pojištění před dosažením důchodového věku. Můžete též samozřejmě pracovat a pobírat celý důchod, pak ale podmínky zvyšování procentní výměry nejsou tak výhodné - 0,4 % výpočtového základu za každý rok (360 dnů) souběžné práce s důchodem.

Výhody a nevýhody přesluhování

Přesluhováním si můžete výpočet důchodu nezanedbatelně zvýšit. Odklad odchodu do důchodu ale znamená, že po určitou dobu státu ponecháváte celý nebo část důchodu, na kterou byste jinak měli nárok. Přesluhovat lze libovolně dlouho.

Když má klient možnost přesluhování, provádíme výpočet jeho nejvhodnější délky. Po určité době se již odklad odchodu do důchodu nevyplatí, neboť peníze z případného zvýšení procentní výměry nepřevýší nevyužitý důchod. O důchod lze požádat zpětně a lze tak dodatečně nastavit nejoptimálnější dobu přesluhování.