Přesluhování – souhrn důležitých informací

Nikdo (např. zaměstnavatel) vás nemůže nutit po dosažení důchodového věku odejít do důchodu. Pokud chcete pracovat i poté, co vám vznikl nárok na starobní důchod (tzv. přesluhování nebo „práce na procenta“) a nepobírat důchod, případně pobírat jej jen z poloviny, zvýší se vám procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 případně 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tedy jako za celý rok pojištění před dosažením důchodového věku. Můžete též samozřejmě pracovat a pobírat celý důchod, pak ale podmínky zvyšování procentní výměry nejsou tak výhodné - 0,4 % výpočtového základu za každý rok (360 dnů) souběžné práce s důchodem. To většinou znamená zvýšení důchodu o méně než 100 Kč.

Výhody a nevýhody přesluhování

Výhodou přesluhování je, že si takto můžete následný důchod nezanedbatelně zvýšit. Nevýhodou je, že po určitou dobu státu ponecháváte celý nebo část důchodu, na který byste jinak měli nárok. Při zvažování, jak dlouho přesluhovat, je tedy potřeba posoudit dva vlivy, které jsou proti sobě - zvýšení důchodu vs. kratší doba jeho pobírání. To, zda je pro vás výhodné přesluhovat a užívat si pak výrazně vyšší důchod nebo si nechat vyplácet důchod souběžně s výdělky je individuální a je nutné to vždy spočítat. Přesluhovat lze libovolně dlouho. V tom případě lze o důchod požádat i zpětně a nechat si doplatit nevyčerpané důchody za dobu až 5 let. Výše důchodu se počítá dle podmínek platících v době, ke které je o důchod žádáno.

Když má klient možnost přesluhování, provádíme výpočet jeho nejvhodnější délky. Po určité době se již odklad odchodu do důchodu nevyplatí, neboť peníze z případného zvýšení procentní výměry nepřevýší nevyužitý důchod.