Snížení příjmů před důchodem

Pokud k takovéto situaci dojde a vy máte stále zájem a možnost pracovat, je dobrým řešením využít tzv. předdůchod. Doba čerpání předdůchodu je vyloučenou dobou. Výdělky se pak nezapočítávají do vyměřovacího základu a hlavně tato doba se nezahrne do výpočtu jeho průměru. Nedojde tudíž ke znehodnocení vyměřovacího základu a výpočet důchodu tak zůstane obdobím nižších výdělků neovlivněn. Doba pojištění bude při tom stále započítávána. Důchod pak budete mít prakticky stejný, jako byste celou dobu pracovali s původním příjmem.

Daří se nám pro klienty nalézt takové postupy, které podobné nepříznivé situace zmírní nebo odstraní.

I když využití předdůchodu často není pro jiné případy vhodné, v případě výdělečné činnosti se sníženými příjmy v období před důchodem bývá optimálním postupem. Je však nutno mít splněné příslušné podmínky.