Nízký důchod kvůli nízkému pojistnému (OSVČ)

Tato situace nastává často u OSVČ, které dlouhodobě odváděly pouze minimální sociální pojistné, i když jinak jejich výdělky byly na standardní úrovni. Zde pak dochází k nepříjemnému nepoměru mezi předchozími výdělky a výší důchodu. U zaměstnanců s dlouhodobě nízkými příjmy takový nepoměr i při nízkém vyměřovacím základu většinou nenastává.

Je nutno zdůraznit, že těsně před důchodem se v této situaci již příliš zachránit nedá. Proto je nanejvýš vhodné myslet na své zabezpečení ve stáří již dříve, a pokud chceme očekávat od státu přijatelnou výši důchodu, odvádět tomu odpovídající pojistné. Rozumným minimem se v těchto případech jeví měsíční odvod na sociální zabezpečení ve výši cca 4 000 Kč.

Velmi často se ukazuje, že při vhodné volbě výše odvodů je objem peněz získaných na důchodech při průměrném věku výrazně vyšší než celkově odvedené pojistné.

Pro OSVČ provádíme optimalizaci vhodné výše pojistného tak, aby poměr odvedených peněz a budoucí výše důchodu pro ně byl co nejpříznivější.