Vliv přelomu roku na důchod

Přelom kalendářního roku má na výpočet důchodu významný vliv.

Poskytujeme klientům výpočet důchodu a posouzení vhodnosti odchodu do důchodu před koncem nebo po začátku roku s ohledem na valorizaci penzí, popř. prodloužení rozhodného období a změnu koeficientů pro výpočet důchodu.

Odchod do důchodu před koncem roku

Při odchodu do důchodu před koncem roku, bude důchod počítán podle koeficientů platných ve starém roce. Výdělky v tomto roce nebudou mít na důchod žádný vliv (doba celého kalendářního roku, ve kterém se odchází do důchodu, má podobný charakter jako vyloučená doba). Jako ostatní již přiznané důchody, bude ale důchod valorizován.

Odchod do důchodu po začátku roku

Důchod pak bude počítán podle nových vstupních údajů – s přelomem roku se mění základní výměrapřepočtové koeficienty růstu průměrné mzdy, rozhodné období i tzv. redukční hranice. Do průměru pro výpočet vyměřovacího základu vstoupí jak výdělky, tak i délka předcházejícího roku (prodlouží se tzv. rozhodné období). Důchod bude valorizován až na dalším přelomu roku.

Co je výhodnější

Obecně nelze říci, která varianta je výhodnější. Je to totiž silně individuální a je třeba to vždy spočítat. Pokud má někdo nadprůměrné výdělky těsně před odchodem do důchodu, zvýhodní to odchod až na začátku následujícího roku a naopak. Další roli hraje vývoj průměrné mzdy v ČR a odtud vyplývající změny parametrů výpočtu, které v některých letech zvýhodňují prvou, v jiných zase druhou variantu.