Vliv přelomu roku na důchod

Přelom kalendářního roku má na výpočet důchodu nemalý vliv.

Poskytujeme klientům výpočet důchodu a posouzení vhodnosti odchodu do důchodu před koncem nebo po začátku kalendářního roku s ohledem na valorizaci penze, popř. prodloužení rozhodného období a změnu koeficientů důchodu.

Odchod do důchodu před koncem roku

Pokud odejdete do důchodu před koncem roku, bude váš důchod počítán podle koeficientů platných v roce odchodu. Výdělky v tomto roce nebudou mít na důchod žádný vliv (doba celého roku odchodu do důchodu má podobný charakter jako vyloučená doba). Jako ostatní již přiznané důchody, bude Váš důchod valorizován.

Odchod do důchodu po začátku roku

Váš důchod bude počítán podle nových vstupních údajů – s přelomem roku se mění základní výměrapřepočtové koeficienty růstu průměrné mzdy, rozhodné období i tzv. redukční hranice. Do průměru pro výpočet vyměřovacího základu vám vstoupí jak výdělky, tak i délka předcházejícího roku (prodlouží se tzv. rozhodné období). Valorizace se dočkáte až na dalším přelomu roku.

Co je výhodnější

Obecně nelze říci, která varianta je výhodnější. Je to totiž silně individuální a je třeba to vždy spočítat. Pokud máte nadprůměrné výdělky těsně před odchodem do důchodu, vyplatí se obvykle odejít až na začátku následujícího roku a naopak. Další roli hraje vývoj mezd v ekonomice a odtud vyplývající změny parametrů výpočtu, které v některých letech zvýhodňují prvou, v jiných zase druhou variantu.