Doba pojištění potřebná pro důchod

Doba pojištění je součem doby výdělečné činnosti a (případně částečně) tzv. náhradních dob (jako např. doba péče o dítě). Má zásadní význam ve dvou oblastech – při posuzování vzniku nároku na důchod a při zahrnutí vlivu výdělků na výpočet důchodu. O výpočtu doby pojištění se blíže dozvíte v tomto článku.

Doba pojištění pro nárok na důchod

Doba pojištění nutná pro nárok na důchod je závislá na roce, kdy dosáhnete důchodového věku. Pro pojištěnce, kteří ho dosáhli v roce 2010, byla 26 letDál se prodlužovala s každým rokem též o rok. Pro pojištěnce, kteří dosáhli důchodového věku v roce 2018, je tak potřebná doba pojištění 34 let. Pokud dosáhnete důchodového věku po roce 2018, potřebná doba pojištění se již nemění a činí 35 let.

Měkčí požadavky na dobu pojištění platí pro pojištěnce, kteří dosáhli věku 65 let před rokem 2010, případně odchází do důchodu ve věku o 5 let vyšším oproti důchodovému věku muže stejného data narození. Po roce 2013 je za této podmínky potřebná doba pojištění alespoň 20 let.

Nárok na důchod máte také, pokud jste po roce 2014 dosáhli důchodového věku a máte dobu pojištění alespoň 30 let bez náhradních dob nebo 15 let bez náhradních dob při dosažení důchodového věku o 5 let vyššího než je důchodový věk muže stejného data narození. Pokud nemáte tyto tzv. "odpracovaná léta", nemáte nárok ani na minimální důchod.

Pro klienty standardně propočítáváme jejich dosaženou dobu pojištění pro oba účely. Navrhujeme řešení, aby zbytečně neztratili ani případně neúplný poslední rok. Pomáháme též, když doba pojištění chybí.

Doba pojištění pro výpočet důchodu

Tato doba se v některých případech (např. studium) započítává odlišně od doby nutné pro nárok na důchod. Za každý rok dosažené doby pojištění bude vaše procentní výměra důchodu navýšena o 1,5 %.