Ceník

Platí se až poté, co obdržíte naši písemnou zprávu v rozsahu min. 5 - 8 stran. Nic se neplatí předem.

Základní výpočet důchodu (vhodné např. pro posouzení přiznání důchodu před koncem či na začátku roku); Opakované - aktualizované výpočty

Cena zahrnuje:

 • Stanovení nejvhodnějšího termínu odchodu do důchodu v průběhu roku dle požadavku zákazníka
 • Výpočet důchodu k zjištěnému datu
 • Popis a porovnání s druhou nejvýhodnější variantou
 • Aktualizaci dříve provedených výpočtů při změněných podmínkách, aktualizaci doporučení
7 500 Kč
Optimalizace včetně variantních výpočtů důchodu (až cca 5 let dopředu)

Cena zahrnuje komplexní zhodnocení situace, srovnání finanční výhodnosti jednotlivých variant a odtud vyplývající doporučení v libovolné kombinaci následujících služeb dle požadavků zákazníka:

Možnosti předčasného důchodu:

 • Posouzení krácení a výpočet důchodu pro 3 - 10 termínů odchodu do důchodu (dle reálné situace a zadání)
 • Výpočet vlivu případných nižších výdělků na důchod
 • Zhodnocení možnosti využití předdůchodu
 • Zhodnocení vlivu případné evidence na úřadu práce
 • Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Důchod v řádném termínu:

 • Určení vhodného data pro dosažení uceleného roku pojištění a výpočet navýšení důchodu
 • Výpočet rozdílu mezi odchodem před koncem a na začátku kalendářního roku
 • Zhodnocení využití případných vyšších/nižších výdělků v posledním roce

Možnosti pozdějšího odchodu:

 • Výpočet navýšení ve srovnání s kratší délkou pobírání pro 3 - 10 termínů přesluhování (dle reálné situace a zadání)
 • Zhodnocení možností zpětného požádání o důchod k uvedeným termínům, výpočet doplatku
 • Dopočet navyšování důchodu v případě souběhu práce a pobírání

Současně poskytujeme:

 • Doporučení data odchodu s ohledem na získání celého roku pojištění
 • Doporučení data odchodu pro co nejnižší krácení u předčasného důchodu
 • Doporučení data odchodu pro co nejvyšší navýšení při přesluhování
 • Přesné určení získané doby pojištění pro nárok a pro výpočet důchodu
 • Propočet vyměřovacích základů, optimalizace využití tzv. vyloučených dob
 • Výpočet výhodnosti případného doplacení pojistného nebo evidence na úřadu práce
 • Analýzy budoucích situací - jak příští výdělky a (ne)odpracovaná doba ještě ovlivní důchod
 • Kontrolu evidence dob pojištění u ČSSZ včetně doporučení jak doplnit podklady
 • Zhodnocení vlivu valorizací
 • Doporučení postupu při jednání s ČSSZ
9 500 Kč
Konzultace po telefonu zdarma
Osobní konzultace v Praze 1 000 Kč / hod.
Kontrola již přiznaného důchodu

pro naše předchozí klienty, kterým jsme prováděli optimalizaci a výpočet důchodu v posledním roce a nedošlo u nich ke změně podmínek

zdarma
Kontrola již přiznaného důchodu - je-li vypočítán správně

pro ostatní, pokud je důchod vypočítán správně nebo náprava od ČSSZ do tří let nepřinese alespoň 10 000 Kč

6 500 Kč
Kontrola již přiznaného důchodu - je-li nalezena chyba (včetně právních úkonů)

pro ostatní, když je nalezena chyba a náprava od ČSSZ přinese do tří let alespoň 10 000 Kč

Cena zahrnuje:

 • Kompletní nový propočet důchodu za podmínek platných v době přiznání
 • Nalezení a zdůvodnění chyby
 • Vypracování právně bezvadné „Námitky proti rozhodnutí o výši důchodu“  nebo
 • Vypracování právně bezvadné „Žádosti o přešetření výpočtu důchodu“
 • Vypracování případných dalších potřebných dokumentů pro komunikaci s ČSSZ
 • Poskytnutí související asistence po celou dobu do dořešení případu
8 500 Kč
Příplatek k optimalizaci a kontrole za
 • Tzv. "hornické" důchody
 • Důchody s mezinárodním prvkem
 • Složité případy,dohledávání doby pojištění, právní analýzy
 • Expresní posouzení důchodu (např. z důvodu včasného podání námitky)
 • Kontrola důchodů před rokem 2008 a optimalizace po roce 2028
 • Invalidní důchody (dle sociální situace)

+ 1 500 Kč