Obtížné životní situace

Předdůchodový věk je často obdobím, kdy je z různých důvodů snížena možnost uplatnění na trhu práce. Pokud v té době u vás nastane nějaký vážnější problém, lze takovou situaci řešit, aniž by to vyvolalo nějaké zásadnější dopady na výpočet vašeho budoucího důchodu.

Může dojít např. k neočekávanému snížení úvazku nebo příjmů, nutnosti pečovat o nemocné blízké či ke ztrátě zaměstnání. Případně se může zjistit, že chybí doba pojištění či se projeví velmi nízký vyměřovací základ, atd.

Při specifických životních situacích s klientem úzce spolupracujeme ve snaze omezit jejich nepříznivé dopady na jeho zabezpečení v důchodu. Ve většině případů se daří nalézt vhodné řešení.