Nárok na důchod

Abyste měli nárok na starobní důchod, musíte dosáhnout potřebného věku a doby pojištění. Pokud nemáte tzv. "odpracované roky", nemáte nárok ani na minimální důchod.

V případě komplikovaného průběhu pojištění, je stanovení data vzniku nároku na odchod do důchodu, předdůchodu nebo předčasného důchodu pro splnění potřebné doby často velmi složité. Zde využíváme našich znalostí právních předpisů a odborných zkušeností.

Důchodový věk

Důchodový věk závisí na datu narození a lehce si ho zjistíte včetně potřebné doby pojištění v naší kalkulačce důchodového věku. Důchodový věk je, v souvislosti s prodlužováním délky života, postupně navyšován. Na důchodový věk jsou také mj. navázány podmínky pro odchod do předčasného důchodu nebo čerpání tzv. předdůchodu.

Doba pojištění

Do doby pojištění se různá období započítávají různě, započítávají se sem i určitá období, kdy pojištěnec nepracoval a též záleží na tom, kdy doba pojištění vzniklaVýpočet není jednoduchý a je vždy nutné ho provádět velmi pečlivě. Souběžně s navyšováním důchodového věku se v poslední době prodloužila také nutná doba pojištění.