Jak se počítá důchod

Důchod se skládá ze součtu dvou částí - základní výměry a procentní výměry.

Výpočet a porovnání důchodu v různých situacích je jedením z nejdůležitějších výsledků při naší optimalizaci.

Základní výměra důchodu

Tato část důchodu je pro všechny v daném roce, stejná. Odvíjí od průměrné mzdy v ČR. V roce 2016 činí tato část důchodu 2 440 Kč, v roce 2017 to bude 2 550 Kč.

Procentní výměra důchodu

Je u každého jiná a závisí na dvou hlavních faktorech, kterými jsou vaše individuální výše výdělků v jednotlivých letech od roku 1986 a doba pojištění. Ve výpočtu procentní výměry důchodu hraje též roli případný odchod do předčasného důchodu nebo naopak přesluhování. Aby váš důchod nebyl znehodnocen obdobími nízkých nebo žádných výdělků, jsou uplatněny tzv. vyloučené doby. Např. při standardním průběhu zaměstnání a průměrných výdělcích v minulých letech vychází tato část důchodu v r. 2016 na cca 10 300 Kč.

Celkový důchod

Celkový důchod 2016 by v uvedeném případě byl 2 440 + 10 300 = 12 740 Kč. Záleží také, zda se odchod do důchodu uskuteční před koncem nebo po začátku kalendářního roku.