O nás

Jsme týmem analytiků se zkušenostmi v matematické, sociální a ekonomické oblasti i s praxí ve státní správě. Externě spolupracujeme s odborníkem na statistiku a sociální právo. Díky věkové blízkosti, známe velmi dobře problematiku našich klientů.

Začínali jsme s výpočty důchodů pro naše přátele, posléze další známé a jak se skupina zájemců o naši činnost rozrůstala, stále větší důraz byl kladen na vlastní optimalizaci důchodů a doporučování nejvhodnějších postupů pro osoby před důchodem.

Skupinu založil a vede Ing. Pavel Trenda, CSc., který pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd doma i v zahraničí, posléze v bankovním sektoru a na Ministerstvu financí. Řadu zkušeností v oblasti důchodového zabezpečení získal dlouholetou činností ve správní radě Bankovního fondu penzijního nadlepšení – jednoho z prvních zaměstnaneckých fondů v této oblasti u nás.

Pomáháme širokému spektru lidí po celé republice, kteří chtějí maximalizovat své důchodové příjmy, vyřešit nějaký problém, zjistit stav svého státního důchodového pojištění, či hledají aktuální a hlubší informace o stále se dynamicky měnící situaci v důchodovém zabezpečení v ČR.