Přesnost našich propočtů

Jakýkoliv výpočet budoucího důchodu je samozřejmě zatížen určitou nepřesností. Jedná se zejména o následující nejistoty:

Prvé dva faktory jsou výhradně individuální a musíme se u nich zcela spolehnout na informace obdržené od vás – zda např. uvažujete o dřívějším/pozdějším odchodu do důchodu, zda očekáváte pokračování svých dosavadních výdělků, případně je pravděpodobná nějaká výrazná změna apod. Je proto důležité pečlivé promyšlení vašich předpokladů.

Druhé dva lze chápat jako vnější a jsou závislé na ekonomickém a právním prostředí ve státě. Zákonná pravidla pro výpočet důchodu se doposud bohužel až příliš často měnila (např. Zákon o důchodovém pojištění se mezi lety 2010 a 2015 novelizoval více jak patnáctkrát). Proto je při naší práci nutné velmi dobře zvážit všechny možné vlivy a odborně je do výpočtů a jejich předpokladů začlenit.

Rádi bychom upozornili, že pro naši práci užíváme pouze informace dodané od vás. Neověřujeme správnost obdržených údajů, ani další informace nezjišťujeme. Na úplnosti a správnosti zaslaných údajů tak závisí přesnost vypracované Zprávy. Naše kancelář nenese odpovědnost za případné chyby či nepřesnosti Zprávy vzniklé na základě nesprávných či neúplných informací od vás.

Velká pozornost věnovaná odhadu budoucího vývoje jak ekonomického, tak i právního prostředí, nám dovoluje pracovat s poměrně dobrou přesností u našich prognózovaných výpočtů důchodů. S prodlužující se dobou budoucího odchodu do důchodu samozřejmě klesá i přesnost jeho určení. Při našich výpočtech lze očekávat, že nepřesnost díky vnějším vlivům nepřesáhne ± 2 % x počet let, za které dopředu výši vašeho budoucího důchodu počítáme.

Pro odhady potřebných údajů k výpočtům budoucích důchodů využíváme renomované ekonomické, statistické a právní prognózy. Vždy uvádíme předpokládaný rozptyl výsledků.