Jak žádat o důchod

Pro podání žádosti o důchod neexistuje žádný formulář. Je sepisována pracovníkem příslušné správy sociálního zabezpečení (dle místa vašeho trvalého pobytu), kam je třeba se osobně dostavit. (Na centrále ČSSZ Praha, Křížová ulice, kde je klientské centrum, jsou poskytovány jen některé informace; žádosti o důchod se tam nepodávají.) Sepsání žádosti vám nesmí být odmítnuto. Důchod vám však bude přiznán jen při splnění podmínek pro jeho přiznání.

Často bývají publikovány poměrně obsáhlé seznamy dokumentů, které při podávání žádosti o důchod musí být doloženy. Ve většině případů však tak široké dokladování není třeba. Je nutno doložit pouze ty skutečnosti, které správa sociálního zabezpečení neeviduje. Jak postupovat naleznete v následujícím článku.

Kromě co nejvýhodnější taktiky a načasování odchodu do důchodu, v rámci naší poradenské činnosti též hodnotíme úplnost informací vedených pro klienta u ČSSZ a doporučujeme jak doplnit chybějící údaje.