Role vyloučených dob u důchodu

Vliv vyloučených dob

Tyto doby hrají pozitivní úlohu při stanovování osobního vyměřovacího základukdy při jeho určení nejsou započítávány některá období s nízkými nebo žádnými výdělky. Takové doby se pak odečítají od doby použité pro výpočet průměru výdělků a zabezpečují, že osobní vyměřovací základ není znehodnocen. Jejich funkce je tak zcela odlišná od náhradních dob, i když se s nimi často kryjí. Vyloučené doby mohou být započteny do doby pojištění (do "odpracovaných" let).

Pro překlenutí období, kdy jsou výdělky klienta v předdůchodovém věku nízké nebo žádné, máme vypracovány mechanismy účinného využití vyloučených dob tak, že se daří nepříznivý efekt snížit či odstranit a následný výpočet důchodu je ovlivněn jen málo nebo vůbec.

Které doby jsou vyloučené

Vyloučenými dobami jsou např. doba nemoci, určitá doba evidence na úřadu práce, některé doby studia, mateřská/rodičovská dovolená, základní vojenská služba, péče o osobu závislou na pomoci jiného, pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni, také např. doba, kdy bylo placeno pojištění, avšak nelze zjistit výši vyměřovacích základů a doba pobírání tzv. předdůchodu.

Jak mohou vyloučené doby pomoci

Některé vyloučené doby jsou automatické, o uplatnění jiných musíte požádat. Prostřednictvím vyloučené doby lze v předdůchodovém věku zvýhodnit i období mnoha let. Je proto vždy vhodné vzít v úvahu možnosti jejího uplatnění při optimalizaci výpočtu důchodu a při načasování odchodu do důchodu.