Odborně o důchodu

Problematika důchodů je u nás upravena několika zákony, z nichž nejpodstatnější je Zákon o důchodovém pojištění. Orientace v těchto normách může být pro laika někdy obtížná. K tomu navíc přistupuje fakt, že právní předpisy se v této oblasti velmi často mění. Zde uvádíme všechny významné, aktuálně platné skutečnosti mající vliv na přiznání a velikost vašeho důchodu.

Jak se počítá důchod

Výši důchodu ovlivňují různé faktory. Je dobré být o nich informován a dle toho vhodně postupovat v předdůchodovém věku.

Nárok na důchod

Nárok na (předčasný) důchod vzniká dosažením potřebného věku a získáním doby pojištění. Oba parametry závisí na datu narození.

Jak žádat o důchod

Před podáním žádosti o důchod je třeba mít dobře rozmyšlené datum odchodu do důchodu a vědět, které dokumenty bude ČSSZ potřebovat. Předejde se tak zbytečným opakovaným návštěvám úřadu.

Obtížné životní situace

V předdůchodovém věku mohou nastat nepříznivé životní situace s negativním dopadem na výši důchodu. Mnohému lze ještě nyní předejít.