Kdy se postup před důchodem vyplatí – doba návratnosti peněz

Důchodový systém ČR vám umožňuje, při splnění základních podmínek, poměrně širokou možnost volby, kdy do důchodu odejít: Od 3 – 5 let před důchodovým věkem až po neomezené přesluhování včetně možnosti si po dosažení důchodového věku vydělávat souběžně s pobíráním důchodu.

Při našem posuzování, jak se vyplatí či nevyplatí pobírání zkráceného důchodu delší dobu nebo navýšeného důchodu kratší dobu, vždy bereme v úvahu, kromě vaší životní situace a osobních preferencí, váš individuální vztah k době návratnosti nevyužitých prostředků.

Nikdo samozřejmě neví, jakého věku se dožije. Podle údajů Českého statistického úřadu je střední délka života pro osoby v současnosti odcházející do důchodu 80,2 let mužů a 83,5 let u žen. Délka života se stále prodlužuje a, i když je zahrnuto prodlužování věku odchodu do důchodu, vyplývá odtud průměrná doba pobírání důchodu cca 18 – 20 let pro muže a 24 – 26 let pro ženy. Tyto údaje by tak měly být brány v úvahu při stanovení doby optimalizace.

Při uvažování návratnosti (doby optimalizace) o hodně nižší, např. jenom 10 let, jsou pak výsledky výrazně zkreslené a vždy indikují dřívější odchod do důchodu při jeho nižší výši. Jak ale vyplývá z uvedených statistických údajů, pro velkou většinu osob (všech těch, kteří v důchodu stráví delší dobu) je takový postup nevýhodný.

Proto, abychom zajistili korektnost našich optimalizací pro co nejširší množinu osob, standardně uvažujeme aktuálně platné statistické údaje. Pokud si však klient přeje použít jinou dobu optimalizace (návratnosti), výpočty budou provedeny dle jeho požadavků.