Nové parametry pro výpočty důchodů 2019 a valorizace

14. 09. 2018 | Pavel Trenda

Největší navýšení důchodů v historii potvrzeno

Máme k dispozici materiál pro jednání vlády v příštím týdnu týkající se parametrů pro valorizaci důchodů přiznaných do konce letošního roku a koeficientů pro výpočty důchodů v roce 2019

V souladu s již avizovanými informacemi tak dojde u všech důchodů přiznaných do konce tohoto roku ke zvýšení základní výměry o 570 Kč na 3 270 Kč (toto platí i pro nové důchody v roce 2019) a procentní výměry o 3,4 %.

Zvýšení vychází z novely zákona stanovující výši základní výměry důchodu nově na 10 % průměrné mzdy a je důsledkem inflace mezi roky 2017 a 2018 a růstem reálných mezd. Kromě uvedeného, pro všechny stejného, zvýšení základní výměry bude zvýšení procentní výměry záviset na dosavadní výši důchodu a bude se většinou pohybovat v intervalu 200 – 450 Kč. V praxi to znamená, že se důchod od lednové splátky zvýší v průměru o 900 Kč. Průměrná starobní penze tak přesáhne 13 200 Kč.

 

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi