On-line objednávka - Kontrola důchodu

Kontaktní a doplňující údaje

V čem spočívají vaše pochybnosti o výši přiznaného důchodu (konkrétně popsat)
Další údaje nebo sdělení

Přílohy*

Přidat další

Přílohy mohou být naskenované libovolným skenerem či nafocený mobilním telefonem, pokud výsledný soubor běžného typu (např. .pdf, .jpg, apod.) bude dostatečně čitelný.

Souhlasím s obchodními podmínkami a přeji si

Při zpracování vašich osobních údajů jsou všechny informace považovány za důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění našeho plnění a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Naše kancelář je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067896. Její registraci je možno ověřit přímo na stránkách Úřadu.