Objednávka kontroly důchodu poštou

Pokud Vám nevyhovuje elektronická forma můžete využít i klasickou poštu.

Zašlete nám prosím:

  1. Vaše údaje vyplněním tohoto Formuláře (formulář stáhnete kliknutím)
  2. Kopii Rozhodnutí o přiznání důchodu
  3. Kopii Osobního listu důchodového pojištění
  4. Popř. další dokumenty (např. kopie evidenčních listů)

Objednávku zašlete na adresu:

Alfa Calculations s.r.o.
k rukám Ing. Pavla Trendy
U Poštovky 1148/1
Praha 5 - Košíře
150 00