Odchod do důchodu v roce 2017

21. 09. 2016 | Pavel Trenda

Výpočet důchodu 2017 lze již nyní provést přesně a porovnat tak výhodnost odchodu před nebo po novém roce.

Tento článek stručně shrnuje informace pro všechny, kteří v roce 2017 předpokládají svůj odchod do důchodu nebo se o svůj důchod v blízké budoucnosti zajímají.

Jak vysoký váš důchod asi bude:

Vláda již stanovila všechny potřebné koeficienty a parametry pro určení důchodů přiznaných v roce 2017 (viz též předchozí článek). Pokud je známa předpokládaná výše výdělku 2016, umíme tak již nyní přesně určit výši důchodu všem, kteří v roce 2017 budou do důchodu odcházet. Jestliže uvažujete o odchodu do důchodu blízko přelomu roků 2016 a 2017, rozhodně se vyplatí nechat si spočítat, zda bude výhodnější do důchodu odejít před koncem starého nebo na začátku nového roku. Důchody přiznané ještě v roce 2016 budou totiž od nového roku výrazněji valorizovány, důchodů přiznaných až v roce 2017 se valorizace netýká, budou ale počítány dle nových koeficientů.

Koho se důchod v roce 2017 týká:

Důchodového věku dosáhnou např. muži narození do října 1954, bezdětné ženy narozené do dubna 1955, ženy s jedním dítětem narozené do dubna 1956, ženy se dvěma dětmi narozené do dubna 1957, atd. Do důchodu samozřejmě budou odcházet i lidé starší, kteří nějakou dobu tzv. přesluhovali.

Pokud někdo uvažuje o předčasném důchodu, mohli by do něj v roce 2017 odejít už i muži a bezdětné ženy do ročníku 1957, ženy s jedním dítětem narozené do dubna 1958, ženy se dvěma dětmi narozené do dubna 1959, atd.

Na co si dát pozor:

V případě předčasného důchodu u posledně zmíněných ročníků bude jeho výše, z důvodu velké předčasnosti, značně krácena – někdy až o 20 % (!) Za dobu v penzi jde o dost peněz a aby nedošlo k hodně nepříjemnému překvapení až při obdržení „důchodového výměru“ doporučujeme předčasný odchod do důchodu dobře zvážit.

Ale i u řádného, resp. mírně předčasného důchodu, případně přesluhování je nanejvýš vhodné datum odchodu dobře rozmyslet a zvolit si tu nejvhodnější dobu. I pár dnů nebo týdnů může způsobit trvale nižší důchod o více jak 300 Kč. Seriozní posouzení je sice poněkud pracnější, ale mnohonásobně se vyplatí. A kdo se matematikou nechce zatěžovat, tomu rádi odborně pomůžeme.

Ke správnému načasování připomínáme, že dosažení důchodového věku nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. I když se někdy setkáváme s určitým tlakem na ukončení práce u zaměstnanců s nárokem na důchod, platí i pro tuto skupinu zcela stejné pracovněprávní předpisy, jako pro všechny ostatní, tzn. bez jiného zákonného důvodu nelze zaměstnance z důvodu důchodového věku propustit.

Jak o důchod požádat:

Pro žádost o důchod neexistuje žádný formulář. Sepisuje ji pracovník ČSSZ osobně se žadatelem na pobočce dle místa jeho trvalého bydliště. Aby se předešlo zbytečným návštěvám úřadu, doporučujeme si ještě předtím vyžádat zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění, z kterého lze zjistit, co vše k historii důchodového pojištění žadatele ČSSZ eviduje a co bude ještě potřeba doložit.

Zdaleka není potřebné dokládat všechna období. U některých dob se ale naopak již předem zjistí, co bude ČSSZ potřebovat a jak to prokázat. I zde platí, že je možné si evidenci nechat u nás odborně posoudit a vyhnout se tak zbytečným komplikacím.

Nechte si spočítat, kdy je pro vás odchod do důchodu nejvýhodnější – vyplatí se vám to!

Různé termíny odchodu do důchodu mohou způsobit rozdíl několika desítek tisíc Kč za dobu jeho pobírání.

  • Připravíme a vyčíslíme několik alternativ pro řešení vašeho individuálního případu
  • Doporučíme řešení, které vám přinese celkovou maximalizaci důchodu v určeném období návratnosti
  • Provedeme vás složitým systémem, kde správné informace jsou často těžko dostupné
Více informací o optimalizaci důchodu
Graf přilepšení
Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi