Nové parametry pro výpočty důchodů 2017 a valorizace

21. 09. 2016 | Pavel Trenda

Přichází dobrá zpráva pro současné i budoucí důchodce

Vláda dnes na svém zasedání schválila zvýšení (valorizaci) všech důchodů přiznaných do konce tohoto roku, a to tak, že se základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč (toto platí i pro nové důchody v roce 2017) a procentní výměra o 2,2 %.

Bylo tak plně využito obnovené ustanovení zákona, podle kterého může vláda svým nařízením zvýšit důchody až o 2,7 %. V praxi to znamená, že se důchod od lednové splátky zvýší v průměru o 308 Kč: o 110 Kč v základní výměře všem stejně + o 2,2 % dosavadní procentní výměry, která je u každého jiná. Tato část zvýšení většinou bude v intervalu 150 – 250 Kč.

Oproti nízkému zvýšení na začátku letošního roku a následnému jednorázovému příspěvku, který se ale v dalších letech neprojeví, tak dochází ke zvýšení důchodů, které alespoň trochu odráží zlepšování kondice ekonomiky a bohatství společnosti. Poměr průměrného důchodu k průměrné (hrubé) mzdě se dostane těsně nad 40 %.

Byly také stanoveny nové parametry pro výpočty důchodů přiznaných v roce 2017. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 činí 27 156 Kč, výše přepočítacího koeficientu 1,0396, první a druhá redukční hranice bude 12 423 Kč, resp. 112 928 Kč.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi