Nové parametry pro výpočty důchodů 2018 a valorizace

19. 09. 2017 | Pavel Trenda

Zvýšení důchodů po delší době ne pouze symbolické

Z dobře informovaných zdrojů máme k dispozici údaje pro zvýšení všech důchodů přiznaných do konce letošního roku a parametry pro výpočty důchodů v roce 2018. Vládě na jejím zasedání v příštím týdnu bude předložen návrh na zvýšení (valorizaci) všech důchodů přiznaných do konce tohoto roku, a to tak, že se základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč (toto platí i pro nové důchody v roce 2018) a procentní výměra o 3,5 %.

Zvýšení, dle upraveného mechanismu definovaného novelou zákona účinnou od 1. 8. 2017, je důsledkem inflace mezi roky 2016 a 2017 a růstem reálných mezd v loňském roce. V praxi to znamená, že se důchod od lednové splátky zvýší v průměru o 475 Kč. Kromě uvedeného, pro všechny stejného stopadesátikorunového, zvýšení základní výměry bude zvýšení procentní výměry záviset na dosavadní výši důchodu a bude se většinou pohybovat v intervalu 200 – 450 Kč.

Budou také stanoveny nové parametry pro výpočty důchodů přiznaných v roce 2018. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 vychází na 28 250 Kč, výše přepočítacího koeficientu na 1,0612, první a druhá redukční hranice bude 13 191 Kč, resp. 119 916 Kč.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi