Speciální důchody

Český systém důchodového zabezpečení nespočívá jen ve standardních starobních důchodech. Stát zabezpečuje účastníky důchodového pojištění i v případě vzniku invalidity či ztrátě (spolu)živitele. Při splnění příslušných podmínek pak vzniká nárok na invalidní důchod, vdovský nebo vdovecký důchod, případně sirotčí důchod.

Další oblastí speciálních důchodů jsou důchody zaměstnanců v náročných profesích, zejména hornické důchody, a důchody pojištěnců, kteří část svého profesního života strávili v zahraničí.

Všechny tyto důchody mají specifické podmínky přiznání a určují se zvláštním, složitějším způsobem. V rámci naší poradenské činnosti též hodnotíme splnění podmínek a provádíme i velmi náročné speciální výpočty těchto důchodů.