Hornické důchody nově

16. 06. 2016 | Pavel Trenda

Byla přijata změna zákona o důchodovém pojištění, kterou se zvýhodňují důchody horníků

Přijetím tohoto zákona jsou částečně kompenzovány negativní dopady, spojené s předpokládaným omezením či ukončením těžby v některých významných hlubinných dolech. Podívejme se, koho se nová právní úprava týká a v čem spočívá:

Novela zákona o důchodovém pojištění zavádí nový typ důchodů pro horníky, kteří vykonávali nebo vykonávají zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (obdoba dřívější IAA pracovní kategorie). Bude se týkat všech, kdo takto odpracovali alespoň 3 300 směn, resp. 2 200 směn v uranových dolech (odpovídá zhruba 15 resp. 10 letům tohoto zaměstnání), případně 3 081 resp. 1 981 směn, pokud zaměstnání pod zemí skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Horníkům, kteří splňují uvedené podmínky, se snižuje jejich důchodový věk oproti jiným pojištěncům o 7 let a jejich procentní výměra důchodu se počítá výhodněji. V případě dostatečné doby pojištění to v praxi to znamená, že odejít do řádného důchodu bude moci již letos horník narozený v roce 1959 a dříve, do předčasného pak horník narozený do poloviny roku 1962. Pokud došlo ke ztrátě zaměstnání, je též samozřejmě možné být ještě před důchodem registrován na úřadu práce za účelem zprostředkování zaměstnání s případným pobíráním podpory.

Uvedené snížení důchodového věku bude mít pozitivní dopad také na horníky, kteří mají potřebný počet směn pod zemí a nově snížený důchodový věk způsobí, že nyní pracují nebo budou pracovat (případně také v jiném zaměstnání) i po jeho překročení. Těm se bude každých 90 odpracovaných dnů započítávat jako dříve celý odpracovaný rok. Tímto možným „přesluhováním“ se pak budoucí důchod zvýší.

I když ale k žádnému „přesluhování“ nedojde, bude výpočet důchodu horníků zvýhodněn tím, že se jeho procentní výměra navíc zvyšuje o všechny valorizace uskutečněné od roku 1996. (Zákon ale stanovuje i horní limit tak, že takto upravená procentní výměra důchodu nesmí přesáhnout určenou částku – v letošním roce 13 274 Kč.) To může výrazně zvýšit zejména předčasné hornické důchody a zcela tak eliminovat jejich krácení.

Účinnost zákona je stanovena na 1. 10. 2016 a čeká již jen na podpis prezidenta republiky. Uvedené změny se ale nevztahují na pojištěnce, kterým byl přiznán tzv. hornický důchod před tímto datem. Je proto nevýhodné žádat o hornický důchod do té doby, podle stávajícího prováděcího předpisu.

Všechny diskutované úpravy jsou obdobou již dřívějších úprav předpisů pro důchody některých horníků. Nyní jsou však, zejména při určování okruhu osob, kterých se týkají, zjednodušeny a rozšířeny – týkají se všech horníků se stálým pracovištěm pod zemí bez ohledu na konkrétní povolání nebo období. Snížení důchodového věku je jasné a jednotné. Právní úprava je též včleněna přímo do zákona a nedochází k ní (jak tomu bylo dříve) využitím pouze zmocňovacího ustanovení s následným nařízením vlády. Novela zákona také ruší původní, omezující datum pro zachování dřívějších nároků horníků.

Podrobněji se nárokům na hornické důchody věnujeme také v tomto článku.

Chcete vědět, jak se vás konkrétně nový zákon dotkne?

  • Spočítáme, jak vysoký bude nově váš hornický důchod za různých okolností 
  • Doporučíme, jak postupovat v obtížnějších životních situacích před důchodem
  • Zhodnotíme pro vás možnosti předčasného důchodu, popř. předdůchodu
  • Váš hornický důchodový věk zjistíte v naší klakulačce - viz lišta "Rychlá navigace" níže. Stačí, když od vypočteného důchodového věku odečtete 7 let
Kontaktujte nás
Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi