Poradna Optimální důchod v pořadu České televize

28. 03. 2016 | Pavel Trenda

Byli jsme přizváni, jako experti, do pořadu Máte slovo k problematice důchodů

Naše poradenská kancelář byla minulý týden přizvána, jako odborná instituce pro výpočty důchodů, do pořadu České televize Máte slovo. Pořad se soustředil zejména na problematiku důchodů osob samostatně výdělečně činných, a to hlavně v případech, kdy je placeno jen minimální zákonné pojistné na sociální zabezpečení.

V těchto případech nezřídka hrozí, že díky legálnímu využití vysokých paušálů se zdanitelný zisk OSVČ dostane na úroveň, kdy vyměřovací základ je na hranici pro odvod pouze minimálního pojistného. To pak do budoucna znamená, že důchod počítaný z takto nízkých vyměřovacích základů bude znatelně nižší než republikový průměr a nižší než u většiny zaměstnanců. Kdyby pak v důchodovém věku bylo podnikání ukončeno, nastane v mnoha případech vysoký nepoměr mezi dosavadními příjmy a příjmy ze státního důchodu.

Otázka tedy zní: Jak vysoké pojistné je právě to optimální, které na jedné straně ještě nebude znamenat zbytečné „přeplácení“ důchodového systému a na druhé straně nám zajistí přijatelnou penzi? Této problematice jsme se věnovali v jednom z našich předchozích příspěvků (viz článek z 6. 8. 2014) a podrobněji jí hodláme analyzovat i v budoucnu.

Diskuse v pořadu ČT se, jak už to tak bývá, stáčela spíše k politickým aspektům této problematiky. My jsme se, když se na nás opravdu dostalo slovo, drželi čistě odborné, finančně matematické stránky věci. Celý pořad můžete shlédnout zde.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi