Předdůchody – neprávem opomíjené možnosti

12. 08. 2016 | Pavel Trenda

Jak se efektivně a s výhodami dostat ke svým naspořeným penězům

Předdůchodem jsou čerpány vlastní prostředky, spolu s případnými příspěvky zaměstnavatele a státními příspěvky, naspořené účastníkem na penzijním připojištění (nyní doplňkovém penzijním spoření – tzv. III. pilíř). Sjednává se u penzijní společnosti a je nezávislý na státním systému sociálního zabezpečení. Nemá tak nic společného s předčasným důchodem, který je vyplácen státem jako klasická starobní penze, jen dříve a v nižší hodnotě.

Co je na předdůchodu výhodné:

  • Případné nižší nebo žádné výdělky v období čerpání předdůchodu vám neznehodnotí budoucí starobní důchod.
  • K naspořeným penězům se beze ztráty dostanete ještě před 60. rokem věku.
  • Legálně se vyhnete zdanění příspěvků zaměstnavatele.
  • Stanete se státním pojištěncem zdravotního pojištění.

Pokud se vaše příjmy v období před důchodem z jakýchkoliv důvodů sníží pod jejich dosavadní dlouhodobý průměr, dojde k tomu, že se vyměřovací základ pro výpočet budoucího důchodu začne snižovat s negativním dopadem na výši budoucího důchodu. Tomu lze efektivně zabránit sjednáním předdůchodu souběžně se zaměstnáním, samostatnou výdělečnou činností nebo obdobím bez výdělků. Doba čerpání předdůchodu pak může být na požádání tzv. vyloučena z vyměřovacího základu a nižší nebo žádné výdělky v tomto období pak váš důchod nikterak neovlivní.

K penězům naspořeným na penzijním připojištění / doplňkovém penzijním spoření se většinou nelze dostat před 60. rokem věku. Až po dosažení této věkové hranice můžete požádat o tzv. jednorázové vyrovnání. Pokud ale potřebuje začít využívat své peníze dříve, lze to bez negativních důsledků provést právě formou čerpání předdůchodu. Ten je možno si sjednat již 5 let před důchodovým věkem muže stejného data narození, což je pro všechny, kdo mají nyní na předdůchod nárok, výrazně dříve, než v 60 letech. Kdy můžete začít předdůchod čerpat si zjistíte v naší kalkulačce důchodového věku.

Při jednorázovém vyrovnání se navíc setkáte s nemilým překvapením: Všechny příspěvky zaměstnavatele vám budou zdaněny, a to 15 % sazbou. Pokud má někdo např. naspořeno 200 tis. Kč a z toho tvoří 70 tis. Kč příspěvky zaměstnavatele, přijde při jednorázovém vyrovnání o více jak 10 tis. Kč. V případě čerpání předdůchodu příspěvky zaměstnavatele zdaňovány nejsou a dani podléhají jen výnosy z naspořených prostředků, což je oproti uvedené dani většinou zanedbatelná částka.

Lidé, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru nebo nejsou státními pojištěnci zdravotního pojištění, musí platit zdravotní pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (přes 1 300 Kč / měs.) nebo jako OSVČ (minimálně přes 1 800 Kč / měs.). Tyto částky se každým rokem zvyšují. V případě čerpání předůchodu však tato povinnost odpadá. Osoba bez zdanitelných příjmů pak neplatí nic, u OSVČ není nutná platba minimálních záloh a platí se pouze 6,75 % ze zisku.

Nechte si posoudit, jak je čerpání předdůchodu pro vás výhodné – vyplatí se
vám to!

U předdůchodu se neznehodnocuje vyměřovací základ nižšími výdělky – to může znamenat navíc několik desítek tisíc Kč za dobu v důchodě.

  • Připravíme a vyčíslíme několik alternativ pro řešení vašeho individuálního případu
  • Doporučíme řešení, které vám přinese celkovou maximalizaci důchodu v určeném období návratnosti
  • Provedeme vás složitým systémem, kde správné informace jsou často těžko dostupné
Více informací o optimalizaci důchodu
Graf přilepšení
Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi