Informativní osobní list - Přehled dob důchodového pojištění

02. 04. 2015 | Pavel Trenda

Od července 2015 začne ČSSZ automaticky rozesílat Přehled dob důchodového pojištění vybraným lidem v předdůchodovém věku.

Přehled dob důchodového pojištění (obdoba Informativního osobního listu důchodového pojištění - IOLDP) je souhrnem informací, které Česká správa sociálního zabezpečení eviduje o každém pojištěnci. Obsahuje základní údaje o pracovní historii člověka, zejména doby pojištění, vyměřovací základy, apod.

Tyto informace bylo možno doposud získat pouze na základě písemné žádosti adresované ČSSZ, a to jednou za kalendářní rok. ČSSZ má na vyřízení žádosti ze zákona 90 dnů. I když se v posledních letech doba vyřízení dosti zkrátila a trvá nyní obvykle do jednoho měsíce, je stále celý proces hodně zdlouhavý.

Nyní Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila informaci, že pojištěncům narozeným v roce 1954 v případě mužů a v roce 1957 v případě žen, začne v červenci rozesílat jejich Přehled dob důchodového pojištění automaticky. I když uvedený počin ČSSZ mohl přijít již podstatně dříve, lze jej hodnotit jednoznačně kladně a doufejme, že bude pokračovat i v dalších letech. Lidé v předdůchodovém věku se tak s předstihem dozví, jak jejich záznamy u ČSSZ vypadají, mohou reagovat na případné nesrovnalosti a vyhnout se tak problémům při podávání žádosti o důchod.

Další možností, jak informace o svém pojištění získat, je prostřednictvím online služby ČSSZ ePortál. Pro běžného občana je zde ale značná překážka ve formě nutnosti mít pro takový přístup zřízenu datovou schránku. I když ČSSZ nezveřejňuje údaj, jak je tato možnost využívána, je zřejmé, že přístup ze strany pojištěnců bude mizivý a služba ePortál vůči nim tak neplní svou funkci.

Při tom v současnosti např. téměř každá zdravotní pojišťovna umožňuje svým pojištěncům přístup k informacím o jejich vykázané péči jen na základě běžných přístupových údajů – jména, hesla, popř. autorizační SMS. Při tom zde jejich údaje jsou minimálně stejně tak citlivé, jako u ČSSZ. Nezbývá než doufat, že ČSSZ co nejdříve svůj přístup zmodernizuje a v případě potřeby v tomto směru iniciuje i příslušnou legislativní změnu.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi