Valorizace důchodů v roce 2016

24. 04. 2015 | Pavel Trenda

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje minimální průměrný růst důchodů o 205 Kč.

Tento článek z dubna 2015 reagoval na tehdy zveřejněné záměry MPSV, které ale dále nebyly uskutečněny. Valorizacím pro rok 2017 se věnujeme v tomto článku.

Podle současného zákona se již přiznané důchody každý rok v lednu zvyšují (valorizují) o součet procentního nárůstu spotřebitelských cen a jedné třetiny růstu reálných mezd v daném období. Současný a očekávaný růst inflace v roce 2015 je velmi nízký a totéž platí i o mzdách. Růst důchodů pro rok 2016 počítaný na uvedeném základě by pak byl též nízký a odhaduje se, že může činit cca 0,9 % (průměrně asi 100 Kč).

Tyto skutečnosti by vedly ke snížení reálné hodnoty důchodů a znamenalo by to prodloužení nepříznivé tendence z nedávných období úsporných opatření. Ta byla přerušena valorizací v letošním roce, kdy byla zákonem stanovena minimální průměrná hodnota zvýšení důchodů nad rámec výše uvedených pravidel. A prakticky totožné opatření navrhuje MPSV i pro zvýšení v lednu 2016, kdy by minimální hranice zvýšení byla v průměru stanovena na 1,8 % (cca 205 Kč). Tím by se v příštím roce výrazně zmírnil, i když ne zcela vyrovnal, reálný pokles důchodů oproti roku letošnímu.

S ohledem na silnou argumentaci týkající se předchozího několikaletého poklesu reálné hodnoty důchodů, lze očekávat, že navržená valorizace bude v legislativním procesu přijata.

Nechte si spočítat, kdy je pro vás odchod do důchodu nejvýhodnější – vyplatí se vám to!

Různé termíny odchodu do důchodu mohou způsobit rozdíl několika desítek tisíc Kč za dobu jeho pobírání.

  • Připravíme a vyčíslíme několik alternativ pro řešení vašeho individuálního případu
  • Doporučíme řešení, které vám přinese celkovou maximalizaci důchodu v určeném období návratnosti
  • Provedeme vás složitým systémem, kde správné informace jsou často těžko dostupné
Více informací o optimalizaci důchodu
Graf přilepšení
Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi