Jaký bude váš důchod

26. 01. 2016 | Pavel Trenda

Co víc zvýší důchod – výdělky nebo odpracované roky?

Veřejnost se velmi často domnívá, že to nejdůležitější pro výši budoucího důchodu jsou výdělky dosahované v produktivním věku. V tomto článku ukážeme, že to nemusí být úplně pravda.

Náš důchodový systém se, oproti jiným zemím, vyznačuje velmi vysokou mírou solidarity. V praxi to znamená, že střední a vyšší výdělky přispějí k hodnotě vašeho důchodu podstatně méně než u toho, kdo má výdělky nízké. Při tom ale na pojistném vyšší výdělky přinášejí do celého systému vždy alikvotně více.

Tak např. pokud byl někdo celoživotně zaměstnán s průměrným hrubým výdělkem v současné hodnotě (po započítání všech inflací) 10 000 Kč, jeho důchod bude dokonce vyšší než jeho dosavadní čistá mzda a přesáhne 9 tis. Kč. Zvýšení takového průměrného celoživotního výdělku např. o 2 000 Kč způsobí zvýšení důchodu o cca 1 300 Kč.

Docela jiná je ale situace u výdělků průměrných a vyšších. Vezmeme-li např. celoživotní průměrný hrubý výdělek v současné hodnotě na úrovni 22 000 Kč, bude tomu odpovídající důchod cca 12 tis. Kč, což je již jen asi 70 % dosavadní čisté mzdy. Zvýšení průměrného celoživotního výdělku o 2 000 Kč v tomto případě přinese zvýšení důchodu o pouhých cca 350 Kč (!!). U vyšších výdělků pak jsou poměry ještě daleko méně příznivé.

Naproti tomu vliv odpracovaných let (doby pojištění) je o poznání vyšší. Při uvažovaném celoživotním hrubém měsíčním výdělku 22 000 Kč znamená každý odpracovaný rok navíc asi 220 Kč, při přesluhování to je dokonce cca 870 Kč. Kdybychom takového nárůstu důchodu chtěli dosáhnout pomocí výdělků, znamenalo by to potřebu jejich celoživotního navýšení o 5 tis. Kč.

Nechte si spočítat, kdy je pro vás odchod do důchodu nejvýhodnější – vyplatí se vám to!

Různé termíny odchodu do důchodu mohou způsobit rozdíl několika desítek tisíc Kč za dobu jeho pobírání.

  • Připravíme a vyčíslíme několik alternativ pro řešení vašeho individuálního případu
  • Doporučíme řešení, které vám přinese celkovou maximalizaci důchodu v určeném období návratnosti
  • Provedeme vás složitým systémem, kde správné informace jsou často těžko dostupné
Více informací o optimalizaci důchodu
Graf přilepšení
Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi