Jednorázový příspěvek vs. valorizace

11. 06. 2015 | Pavel Trenda

Jednorázový příspěvek k důchodu je oproti případné vyšší valorizaci zcela nesrovnatelný.

Momentálně se zdá, že došlo k určité politické shodě týkající se růstu důchodů pro příští rok. Původní záměr Ministerstva práce a sociálních věcí na valorizaci důchodů od ledna 2016 o zhruba dvojnásobek oproti určení současnou právní úpravou (celkem o 1,8 %  – v průměru o cca 205 Kč) se totiž ve vládě ukázal jako neprůchodný. Nyní je prezentován návrh na valorizaci podle zákona, což by podle současných odhadů mělo být těsně pod 1 % (v průměru asi 100 Kč) s tím, že v prosinci letošního roku by všem důchodcům měl být navíc vyplacen jednorázový příspěvek 600 Kč.

I když srovnání původní varianty MPSV a té současné při prvním pohledu nevypadá špatně – 600 Kč, a to ještě vyplacených hned, oproti změně v navýšení cca 100 Kč – rozdíl je zde naprosto zásadní. Je totiž nutno si uvědomit, že při valorizaci dochází k navýšení penzí trvale. Pokud ji vztáhneme k průměrné době pobírání důchodu 20 let, znamená valorizace penze o 100 Kč celkové přilepšení cca 24 000 Kč. I když vezmeme v úvahu, že valorizace se týká celého věkového spektra důchodců a průměrná doba jejího využití tedy bude zhruba poloviční, stále hovoříme o benefitu pro každého v průměrné částce přes 10 000 Kč. To se samozřejmě s jednorázově vyplacenými 600 Kč nedá srovnat.

Pokud tedy zůstane pro rok 2016 pouze u zákonné valorizace, obnoví se nepříznivá tendence z nedávných let a reálná hodnota důchodů oproti letošnímu roku klesne o cca 1,3 %. Na druhou stranu dojde k menšímu zatížení státního rozpočtu o asi 3,4 miliardy Kč.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi