Úskalí důchodové kalkulačky

02. 09. 2015 | Pavel Trenda

Důchodové kalkulátory je třeba používat uváženě a výsledky chápat jen jako orientační.

Občas se na nás obracejí klienti, jejichž přiznaný důchod neodpovídá tomu, co si dříve vypočetli za pomoci důchodové kalkulačky. Pokud se podíváme blíže na tyto nástroje nabízené na internetu, zjistíme, že jejich kvalita a přesnost je dosti rozdílná a většinou ne příliš dobrá.

Kalkulaček pro výpočet výše důchodu existuje na různých internetových serverech řada od jednoduchých až po dosti složité. U těch nejjednodušších stačí např. jen paušálně zadat hrubý měsíční příjem, datum prvního zaměstnání a datum narození. Ty propracované naopak vyžadují přesné vyměřovací základy v jednotlivých letech, správné doby pojištění, všechny vyloučené doby, odhad budoucího ekonomického vývoje, apod.

U těch prvních nelze příliš o nějaké přesnosti mluvit. Kalkulátory jsou také na serverech umístěny často proto, aby jejich výsledek návštěvníka spíše motivoval k pořízení nějakého finančního produktu, než aby mu poskytl seriózní informaci.

Ale i použití složitějších kalkulaček, včetně oficiálních, má svá rizika: Údaje je nutné zadávat přesně tak, jak jsou tvůrcem kalkulačky předpokládány a samozřejmě platí, že nepoučené zadání údajů znamená špatný výsledek, a to často i o tisíce Kč.

Například je nutno si uvědomit, že Informativní osobní list či přehled dob důchodového pojištění získaný od ČSSZ, ze kterého jsou často zadávané údaje čerpány, ve skutečnosti neuvádí samotné doby pojištění, ale jen evidované doby, tj. období, která jsou nějakým způsobem na ČSSZ zaznamenána.

Tyto evidované doby zahrnují kromě dob pojištění i tzv. náhradní doby, které se však do dob pojištění započítávají dle jejich charakteru buď plně, nebo jen zčásti. U některých navíc ještě závisí na tom, kdy náhradní doba vznikla. Část náhradních dob má také svou horní hranici pro jejich započtení. Zvláštní přístup musí být k dobám, které se překrývají. Některé náhradní doby se započítávají jinak pro nárok na důchod a jinak pro výpočet důchodu.

Obdobná situace je i s tzv. vyloučenými dobami. V IOLDP jsou většinou uvedeny jen doby nemoci. Další případné vyloučené doby (a může se jednat i o období několika let) je nutno do kalkulačky zadat odvozením z charakteru evidovaných dob, případně na základě individuálního posouzení.

Samostatnou kapitolou je vliv ekonomického vývoje v ČR. Ten má totiž na výši budoucích důchodů značný dopad v každoroční změně základní výměry důchodů, přepočtových koeficientů, stropů vyměřovacího základu, atd. Jeho zahrnutí tak musí být velmi opatrné.

Dále je třeba si uvědomit, že důchodová kalkulačka nespočítá důchod správně, pokud někdo pobíral nebo pobírá (částečný) invalidní důchod, případně pracoval v pracovních kategoriích I, II.

K výsledkům z důchodových kalkulaček je proto nutno přistupovat nanejvýš opatrně, neboť u nich není ohlídána správnost a integrita zadávaných údajů, nejsou zohledněny možné individuální zvláštnosti a varianty důchodového pojištění a nemusí být správně odhadnut budoucí vývoj. Navíc existuje určité riziko spočívající v tom, že citlivé údaje, mj. o výdělcích, jsou sdělovány neidentifikovaným subjektům na internetu.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi