Návratnost peněz při rozhodování o důchodu ( doba optimalizace )

09. 10. 2014 | Pavel Trenda

Lidé často počítají s neodůvodněně krátkou dobou návratnosti. Pak na to doplácejí.

Náš důchodový systém umožňuje, při splnění základních podmínek, poměrně širokou možnost volby, kdy do důchodu odejít: Od 3 – 5 let před důchodovým věkem až po neomezené přesluhování včetně možnosti si po dosažení důchodového věku vydělávat souběžně s pobíráním důchodu.

Důležitým faktorem při ekonomických úvahách o důchodu je, jak dlouho asi bude pobírán. Nikdo samozřejmě neví, jakého věku se dožije. Podle údajů Českého statistického úřadu je střední délka života pro osoby v současnosti odcházející do důchodu 80,2 let u mužů a 83,5 let u žen. Délka života se stále prodlužuje a, i když se též prodlužuje věk odchodu do důchodu, je průměrná doba pobírání důchodu cca 18 – 20 let pro muže a 24 – 26 let pro ženy.

Tyto údaje by měly být brány v úvahu např. při rozhodování, za jak dlouho se vrátí nevyužité prostředky při odloženém odchodu do důchodu s vyšší penzí (přesluhování) nebo kdy se vyplatí delší doba pobírání u předčasného důchodu s nižší penzí.

Při uvažování délky pobytu v důchodu o hodně nižší, např. jenom 10 let, jsou závěry výrazně zkreslené a vždy indikují dřívější odchod do důchodu při jeho nižší výši. Jak ale vyplývá z výpočtů, pro velkou většinu osob je takový postup nevýhodný.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi