Platy soudců a vliv na důchody

30. 01. 2015 | Pavel Trenda

Metodika pro určování platů ústavních činitelů a pro výpočet důchodů je odlišná.

V současné době se hodně diskutuje nad výrokem Nejvyššího soudu o platech soudců a ústavních činitelů. Ten konstatoval, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nepoužívá při stanovování platů soudců a dalších činitelů správný statistický údaj pro určení platové základny. Tím je otevřena cesta k podstatnému zvýšení platů dotčených osob.

Na některých diskusních fórech se již vyskytl názor, že stejný problém se dotýká též výpočtu důchodů, neboť ty jsou závislé na obdobném statistickém údaji. Tak tomu ale přesně není. Výpočet platů soudců a dalších činitelů je stanoven zákonem č. 236/1995 Sb. a je přímo navázán na průměrnou nominální měsíční mzdu fyzických osob v nepodnikatelské sféře dle údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

Naproti tomu výše důchodů je určena zákonem č. 155/1995 Sb., který pro výpočet důchodů používá odvozené veličiny, kterými jsou všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok a přepočítací koeficient pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto hodnoty jsou pak navázány na výši průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za kalendářní rok, avšak s omezením, že musí být zachován srovnatelný způsob jejich zjišťování v předchozím období a nesmí být přitom nižší, než hodnoty předchozího roku resp. koeficient nesmí klesnout pod jedničku. Díky tomu je vyhlašovaný všeobecný vyměřovací základ v poslední době vyšší než průměrná měsíční mzda.

Pro výpočet výše důchodu je při tom důležitý koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu a samotný všeobecný vyměřovací základ hraje zejména roli při určování minimálního odvodu na pojistné. Z uvedeného vyplývá, že metody pro výpočet platů soudců a dalších činitelů a pro výpočet důchodů jsou jiné a rozhodnutí Nejvyššího soudu výši důchodů nejspíše neovlivní.

Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi