Valorizace důchodů 2016 – ještě větší zklamání, než se čekalo

24. 09. 2015 | Pavel Trenda

Paušální zvýšení důchodů pouze o 40 Kč působí až nedůstojně …

Tento článek ze září 2015 reagoval na tehdejší valorizaci. Valorizacím pro rok 2017 se věnujeme v tomto článku.

Ukazuje se, že důchody přiznané do konce letošního roku budou na základě vyhlášky MPSV, valorizovány od ledna 2016 tak, že se zvýší základní výměra každého starobního důchodu o 40 Kč na 2 440 Kč a procentní výměra se nezvýší vůbec. To je výrazný rozdíl oproti ministerstvem původně avizovaného průměrného navýšení o 205 Kč, posléze redukovaného na cca 100 Kč.

Politická reprezentace hájí tento postup tím, že se jedná o valorizaci dle zákona, tedy odvozené ze statistických údajů a nezávislé na vůli vlády. To je nejspíš pravda, pak je ale nutno položit si otázku, zda takové parametry pro zvyšování důchodů jsou nastaveny správně a co bylo uděláno pro to, aby odpovídaly realitě.

Vláda i ministerstvo již na jaře nepochybně věděly jak se inflace a mzdy vyvíjejí a muselo jim být jasné, že zákonné navýšení bude takto nízké. Přesto ještě počátkem prázdnin prezentovaly minimálně stokorunovou valorizaci.  Dále je zřejmé, že uměle vytvořené pravidlo – zvyšování dle růstu indexu spotřebitelských cen a 1/3 růstu reálných mezd – je v nesouladu se spotřebitelským košem důchodců.

Výsledkem je to, že se v příštím roce poměrně razantně sníží reálná hodnota důchodů. Tento pokles bude srovnatelný s poklesem v době tzv. úsporných opatření před 4 lety, kdy země byla ve výrazné hospodářské stagnaci.  Dle našich analýz klesne reálná hodnota důchodů o téměř 2 %, a to v době nebývalého růstu ekonomiky a 3 – 5 % růstu mezd státních zaměstnanců. Rozdíl v životní úrovni těchto dvou významných skupin obyvatelstva se tak rozevře o dalších 6 %. To opravdu není malé číslo.

Je smutné, že důchodci podle všeho doplácejí na to, že nemají své „odbory“ a ani se neumí hlasitě projevovat na sociálních sítích. Tím tak zjevně nejsou pro vládu partnery. Populisticky prezentovaný a posléze navíc ještě zpožděný jednorázový příspěvek 600 nebo 900 Kč toho bohužel na jejich situaci příliš nezmění.

Máte pochybnost o správném výpočtu Vašeho důchodu?

  • Důchod ověříme kompletně novým, odborným propočtem
  • Provedeme Vás postupem jak se domoci nápravy
  • Nic neplatíte předem, když nezjistíme žádnou chybu, odpovídá cena pouze naší režii
Více informací o kontrole důchodu
Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi