Důchody v roce 2016

01. 10. 2015 | Pavel Trenda

Výpočet důchodu 2016 lze již nyní provést přesně. | Zaměstnavatel nemůže nutit zaměstnance k odchodu do důchodu.

Zde shrnujeme základní informace pro všechny, kteří v roce 2016 předpokládají odchod do důchodu nebo se o svůj důchod v blízké budoucnosti zajímají. Aktuální informace k důchodům v příštím roce pak naleznete v dalším článku.

Jak vysoký váš důchod asi bude:

MPSV, jako každoročně, vydalo 24. 9. 2015 vyhlášku č. 244/2015 Sb., která stanovuje všechny potřebné koeficienty a parametry pro určení důchodů přiznaných v roce 2016. Pokud je známa předpokládaná výše výdělku 2015, umíme tak již nyní téměř přesně stanovit výši důchodu všem, kteří v roce 2016 budou do důchodu odcházet.

Koho se důchod v roce 2016 týká:

Důchodového věku dosáhnou např. muži ročníku 1953, bezdětné ženy narozené do srpna 1954, ženy s jedním dítětem narozené do srpna 1955, ženy se dvěma dětmi narozené do srpna 1956, atd. Do důchodu samozřejmě budou odcházet i lidé starší, kteří nějakou dobu tzv. přesluhovali.

Pokud někdo uvažuje o předčasném důchodu, mohli by do něj v roce 2016 odejít už i muži a bezdětné ženy do ročníku 1956, ženy s jedním dítětem narozené do října 1957, ženy se dvěma dětmi narozené do října 1958, atd.

Na co si dát pozor:

V případě předčasného důchodu u posledně zmíněných ročníků bude jeho výše, z důvodu velké předčasnosti, značně krácena – někdy až o 20 % (!) Jde o dost peněz a aby nedošlo k hodně nepříjemnému překvapení až při obdržení „důchodového výměru“ doporučujeme nechat si nejdříve svou výši důchodu spočítat a podle toho třeba odchod ještě trochu odsunout.

Ale i u řádného, resp. mírně předčasného důchodu, případně přesluhování je nanejvýš vhodné datum odchodu dobře rozmyslet a zvolit si tu nejvhodnější dobu. I pár dnů nebo týdnů může způsobit trvale nižší důchod o více jak 300 Kč. Seriozní posouzení je sice poněkud pracnější, ale mnohonásobně se vyplatí. A kdo se matematikou nechce zatěžovat, tomu rádi odborně pomůžeme.

Ke správnému načasování připomínáme, že dosažení důchodového věku nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. I když se někdy setkáváme s určitým tlakem na ukončení práce u zaměstnanců s nárokem na důchod, platí i pro tuto skupinu zcela stejné pracovněprávní předpisy, jako pro všechny ostatní, tzn. bez jiného zákonného důvodu nelze zaměstnance z důvodu důchodového věku propustit.

Jak o důchod požádat:

Pro žádost o důchod neexistuje žádný formulář. Sepisuje ji pracovník ČSSZ osobně se žadatelem na pobočce dle místa jeho trvalého bydliště. Aby se předešlo zbytečným návštěvám úřadu, doporučujeme si ještě předtím vyžádat zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění, z kterého lze zjistit, co vše k historii důchodového pojištění žadatele ČSSZ eviduje a co bude ještě potřeba doložit.

Zdaleka není potřebné dokládat všechna období. U některých dob se ale naopak již předem zjistí, co bude ČSSZ potřebovat a jak to prokázat. I zde platí, že je možné si evidenci nechat u nás odborně posoudit a vyhnout se tak zbytečným komplikacím.

Nechte si spočítat, kdy je pro vás odchod do důchodu nejvýhodnější – vyplatí se vám to!

Různé termíny odchodu do důchodu mohou způsobit rozdíl několika desítek tisíc Kč za dobu jeho pobírání.

  • Připravíme a vyčíslíme několik alternativ pro řešení vašeho individuálního případu
  • Doporučíme řešení, které vám přinese celkovou maximalizaci důchodu v určeném období návratnosti
  • Provedeme vás složitým systémem, kde správné informace jsou často těžko dostupné
Více informací o optimalizaci důchodu
Graf přilepšení
Ing. Pavel Trenda, CSc. provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz O autorovi