Vdovské a vdovecké důchody

Všechny níže uvedené informace týkající se vdovských důchodů platí též pro vdovecké důchody

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu. Pokud  zemřelý manžel nepobíral starobní nebo invalidní důchod stačí, kdyby měl ke dni smrti splněnu potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod.

Výše vdovského nebo vdoveckého důchodu

Vdovský důchodu se skládá ze základní výměry stejné jako u starobního důchodu (10 % průměrné mzdy v ČR) a z procentní výměry, která je rovna 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který by měl manžel nárok v době smrti.

V případě souběhu starobního, popř. invalidního důchodu a vdovského důchodu, se vyplácí vyšší z důchodů v plné výši a z druhého se vyplácí polovina procentní výměry (již bez základní výměry). Je-li tedy např. dosavadní důchod vyšší než vdovský důchod určený dle předchozího odstavce, vyplácí se vdově původní důchod dál a k tomu se vyplácí čtvrtina procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který by měl manžel nárok v době smrti.

Jak dlouho lze vdovský nebo vdovecký důchod pobírat

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po této době má vdova nárok na vdovský důchod jestliže pečuje o nezaopatřené dítě nebo jinou závislou osobu, je invalidní ve třetím stupni, popř. dosáhla důchodového věku nebo věku který je o 4 roky nižší než důchodový věk muže stejného data narození.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.

V rámci našich služeb posuzujeme nárok na vdovský i vdovecký důchod a počítáme jeho hodnotu.